Film: Time Changer (2002)

Film: Time Changer (2002)

Príbeh odohrávajúci sa na konci 19. storočia. Dr. Russel Carlisle píše knihu o morálnych hodnotách a čaká na schválenie akademickou radou. Pred schválením dostáva možnosť cesty do budúcnosti, aby mal možnosť pochopiť nedostatky svojich úvah. Dej filmu Russel napíše knihu, ktorej jednou z tém je propagácia a výučba morálnych noriem daných skrze Ježiša Krista všetkým ľuďom. V knihe predkladá Russel názor, že stačí podporovať Ježišove morálne princípy pre dobro spoločnosti, bez toho, aby sme povedali…

Read More