Film: Molokai, Príbeh otca Damiána / Molokai: The Story of Father Damien (1999)

Film: Molokai, Príbeh otca Damiána / Molokai: The Story of Father Damien (1999)

Film o pátrovi Damiánovi de Veuster, skromnom, obetavom belgickom kňazovi a misionárovi, ktorý v druhej polovici devätnásteho storočia zasvätil svoj život službe chorým na lepru v misijách na Havaji. Je to príbeh o inšpirujúcom mužovi, ktorý svojou odvahou a horlivou láskou bojoval za práva tých, ktorých spoločnosť odvrhla. Dej filmu Páter Damián sa prihlási na službu na ostrove Molokai medzi malomocnými. Čoskoro po príchode sa stáva ochrancom miestnych žien pred sexuálnym zneužívaním a bojovníkom proti…

Read More