Filmový kanál

Kvalitné a hodnotné filmy, kresťanské filmy a filmy s myšlienkou. Filmy online!

Kanál s fimami:


V niektorých videách sa môžu vyskytnúť napr. násilné scény, ktoré nemusia byť vhodné pre deti a mládež.

Ako sa presúvať medzi videami
V každom video súbore je možnosť za sebou sledovať niekoľko desiatok videí, čiže prakticky sledujete videá podobne ako je tomu v klasickej televízii. Navyše je tu možnosť druhým a tretím tlačidlom zľava na spodnej lište preskakovať videá, ktoré nemáte záujem sledovať. Môžete sa tiež presúvať na ktorékoľvek video v zozname a to cez štvrté tlačidlo sprava na spodnej lište (Zoznam videí), po jeho stlačení sa zobrazí pás videí, pričom na pravej strane v rohu sa objaví skrolovacia lišta. Kliknutím na vybrané video sa toto video spustí. Prvé tlačidlo sprava umožňuje zobraziť video na celú obrazovku (Full screen). Stlačením klávesy Esc na klávesnici ukončíte toto zobrazenie na celú obrazovku. VIDEONÁVOD (pre staršiu verziu prehrávača s iným usporiadaním tlačidiel)

Titulky
Titulky je možné spustiť na spodnej lište, pokiaľ je na nej zobrazené tlačidlo označené ako šedý obdĺžnik s riadkami. Ak sa aj medzi titulkami nenachádza žiadaný jazyk je možné dať si preložiť napríklad anglické titulky, ak sa pri filme nachádzajú.

Filmy zaradené do filmového kanálu: Tajemství Jonathana Sperry, Most, Na vrchol, The Perfect stranger, Druhá šance, Time Changer, Vzepřít se obrům, Fireproof, Chlapec v pruhovaném pyžamu, V moci diabla, Awakenings, Another Perfect Stranger, Most do krajiny Terabithia, To Be Born, Volition, The Encounter, Pamelina modlitba, Narnia – The Lion,The Witch And The Wardrobe, Amistad, Mrázik, I Am Sam, The Jesus Movie, Umučenie Krista, Svätý Peter, Na Počiatku, Šalamún, Apokalypsa, Jeremiáš, Pavol z Tarzu, Ester, Mojžiš, Dávid, Ježiš – evanjelium podľa Lukáša, Josef, Dieťa Džungle, Evanjelium podľa Jánaa ďalšie;

Leave a Comment