Vystúpenie z EÚ a NATO

Vystúpenie z EÚ a NATO

Je potrebné vystúpenie zo zločineckých a neomarxistických organizácií EÚ a NATO. Bez toho smerujeme len rýchlejšie alebo pomalšie do priepasti. Väčšina politikov žiaľ na to nemá… rozum ani charakter… autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom,…

Read More