Ako majú voliť katolíci vo voľbách a aké majú byť priority pri ich rozhodovaní

Ako majú voliť katolíci vo voľbách a aké majú byť priority pri ich rozhodovaní

Na Slovensku bolo za posledné roky k voľbám vydaných niekoľko pastierskych listov. V nich sa biskupi vyjadrovali okrem iného, že veriaci kresťania majú voliť takých politikov a strany, ktoré usilujú o zdravé manželstvá a rodiny, chránia život od počatia po prirodzenú smrť, angažujú sa v sociálnej oblasti, nie je im ľahostajná nezamestnanosť, chudoba, zasadzujú sa za spravodlivosť, za bezpečnosť občanov, rešpektujú náboženské slobody. Kresťan nemá voliť tých, ktorí súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či…

Read More