Film: His Only Son (2023)

Film: His Only Son (2023)

Veľmi pekné moderné spracovanie príbehu o Abrahámovi a jeho vzťahu s Bohom. Mnohí veria, že Ježiš bol ukrižovaný na mieste, kde Abrahám chcel obetovať svojho syna Izáka, alebo v blízkosti tohto miesta. Bola to paralela, ktorá mala ukázať, aké bolestné bolo pre Boha vzdať sa svojho Syna a nechať Ho umučiť kvôli ľudstvu a jeho hriechom. Dej filmu Film dáva dôraz na paralely medzi nedôverou, neposlušnosťou a hriešnosťou Abraháma a ostatným ľudstvom. Paralely medzi hriechom…

Read More