Film: V mene Krista / Risen (2016)

Film:  V mene Krista  / Risen (2016)

Ak obľubujete filmy na spôsob Quo Vadis, prípadne Ben Hura, potom prídete na chuť aj tomuto historickému filmu so zakomponovanou fiktívnou postavou. Napriek tomu, že sú do príbehu domyslené viaceré nebiblické postavy a udalosti, príbeh sa snaží byť v súlade s textami Biblie. Príbeh je rozprávaný z pohľadu neveriaceho rímskeho vojaka. Dej filmu Clavius je vplyvný rímsky veliteľ. Spolu so svojim pomocníkom Lucidom sú poverení Pilátom Pontským, aby objasnili zvesti o zmŕtvychvstaní židovského Mesiáša –…

Read More