Film: Príbeh Ježiša Krista pre deti / The Story of Jesus for Children (2000)

Film: Príbeh Ježiša Krista pre deti / The Story of Jesus for Children (2000)

Známe filmové spracovanie Evanjelia podľa Lukáša prerozprávané detskými rozprávačmi zaujímavejšou a bližšou formou pre detského diváka. Dej filmu Príbeh Ježiša pre deti ponúka možnosť vidieť a počuť Ježišovo evanjelium spôsobom blízkym detskému divákovi. Film sa snaží podávať deťom pravdu o Bohu a jeho Synovi Ježišovi Kristovi. Do deja sú zapracované odpovede na rôzne detské otázky týkajúce sa Evanjelia. Dialóg pôvodného filmu Ježiš, ktorý tvorí jadro tejto modifikovanej verzie pre deti, bol prevzatý z Lukášovho evanjelia….

Read More