Film: Viac než sny / More than Dreams (2007)

Film: Viac než sny / More than Dreams (2007)

Dráma 2007, 187 min Päťdielne filmové spracovanie skutočných osudov niekoľkých moslimov z rôznych krajín, ktorí neraz napriek svojej silnej viere v islam a zakorenenie v kultúre, v ktorej žili, radikálne zmenili svoj život. Bol k tomu však potrebný Boží dotyk… V tomto filme vidieť, že možno práve modlitba za moslimov môže byť naúčinnejším prostriedkom k tomu, aby mohli títo ľudia zažiť obrátenie vo viere. Boh si nachádza svoju cestu k týmto ľuďom napriek tomu, že…

Read More