Film: Magdaléna, Zbavená hanby / Magdalena: Released from Shame (2007)

Film: Magdaléna, Zbavená hanby  / Magdalena: Released from Shame (2007)

Mária Magdaléna je rozprávačkou a súčasne účastníčkou príbehu o zmenenom živote tých, ktorí sa stretli s Ježišom a boli ním zbavení hanby. Dej filmu Mária Magdaléna rozpovedá biblické posolstvo od Adama až po Ježiša, pričom jadro filmu je práve v popise udalostí z Ježišovho života. Vyjadrenia postáv sa niekedy dosť odlišujú od rozšíreného biblického podania. Okrem toho Ježiš v tomto filme vyháňa zlého ducha z Márie Magdalény, ale v Biblii to takto nie je uvedené. Do filmu…

Read More