Krátky film: To Be Born (2011)

Krátky film: To Be Born (2011)

Emotívny film o hodnote ľudského života, o zle a krutosti potratu, aj o radosti ktorú možno zažívať v rodine a v trávení spoločného času so svojimi deťmi. Dej filmu Mladý pár čaká dieťa. Keď sa to od svojej priateľky dozvie jej partner, chce len jedno. Aby túto situáciu jeho priateľka vyriešila potratom. Ona po jeho nátlaku súhlasí. Pri vybavovaní potratu sa jej premieta hlavou všetko možné. Keď zaspí, súčasťou jej predstáv, či skôr sna, je…

Read More