Ako kresťania prechádzajú od lásky k ťuťuli-muťuli

Ako kresťania prechádzajú od lásky k ťuťuli-muťuli

Láska. Slovo, ktoré sa dnes tak často používa a ešte častejšie zneužíva. V dnešnej spoločnosti prevládajú dva skreslené ponímania tohto pojmu. Tento svet pod pojmom láska neraz chápe voľný sex a využívanie iných pre uspokojenie svojich pudov. Naproti tomu istí ľudia, a sú medzi nimi i mnohí kresťania, vnímajú lásku ako niečo sladké a ružové, všetolerantné, pasívne a podvoľné. Také bezhraničné ťuťuli-muťuli. V ich predstave lásky nemá miesto kritika, napomínanie, trest, hnev atď. A to…

Read More