Film: Zlaté ruce: Příběh Bena Carsona / Gifted Hands: The Ben Carson Story (2009)

Film: Zlaté ruce: Příběh Bena Carsona / Gifted Hands: The Ben Carson Story (2009)

Pozoruhodný skutočný príbeh o vynikajúcom neurochirurgovi pochádzajúcom z chudobných pomerov. Ben Carson sa napriek množstvu prekážok prepracoval na pozíciu jedného z najlepších svetových odborníkov v obore chirurgie. Dej filmu Film rozpráva strhujúci životný príbeh Bena Carsona, muža, ktorý sa túžil stať lekárom. Pochádzal z chudobných pomerov, v škole sa mu nedarilo a mal výbušnú povahu, čo sú veľké prekážky pri dosahovaní takého vysokého cieľa. Vďaka svojej matke, ktorá vychovávala svoje dve deti sama, ale viedla…

Read More