Pred Božím hnevom (2020)

Pred Božím hnevom (2020)

Fascinujúci film odhaľujúci súvislosť medzi Kristovou poslednou večerou, druhým Kristovým príchodom a galilejskou svadbou. Práve cez prizmu obradu zasnúbenia a svadby, tak ako boli zaužívané v Galilei, môžeme lepšie chápať udalosti, ktoré sa odohrali v Palestíne pred 2000 rokmi, a ktoré nás čakajú na konci tohto sveta. Zistenia prezentované v tomto dokumentárnom filme sú výsledkom desiatky rokov trvajúceho výskumu popredných starovekých antropológov v Izraeli. Poodhaľujú ako a prečo má podľa proroctiev dôjsť k naplneniu biblických…

Read More