Film: Bible Genesis / Die Bibel – Die Schöpfung / Genesis: The Creation and the Flood (1994)

Film: Bible Genesis / Die Bibel – Die Schöpfung / Genesis: The Creation and the Flood (1994)

Film prechádzajúci biblickým podaním o stvorení sveta, sprevádzaný nezameniteľnou mystickou hudbou a zábermi zo života kočovných pastierov. Umelicko-poetické spracovanie má potenciál pôsobiť zaujímavým až snovým dojmom. Dej filmu Starec poeticky parafrázuje a cituje biblické texty z knihy Genezis načúvajúcim chlapcom. Rozprávanie je doprevádzané zábermi života kočovných pastierov, ich každodenným životom a pôsobením prírodných živlov, ktoré ovplyvňujú ich tvrdý život vo vyprahnutej krajine. Stvorenie človeka je vo filme dávané do vzťahu so zrodením nového života v…

Read More