Epická hudba

Epická hudba

Oddychová a relaxačná epická hudba – Epic Music. Epická hudba je moderný hudobný žáner charakteristický pre klasickú hudbu, ktorý môže preberať aj charakteristiky iných známych žánrov. Korene epickej hudby tvoria sláčikové nástroje (od umelých cez orchestrálne až po vrstvené alebo sólové), dnes sú stále viac prítomné elektronické prvky. Tento žáner je charakteristický emóciami, ktoré tento typ hudby vyvoláva v poslucháčovi. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na…

Read More

Elektronická hudba

Elektronická hudba

Oddychová a relaxačná elektronická hudba. Elektronická hudba je hudobný žáner, ktorý pri svojej tvorbe využíva elektronické hudobné nástroje, digitálne nástroje a podobne. Zahŕňa širokú paletu žánrov od ambient po trance. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným…

Read More

Godzone Tour

Godzone Tour

Čo je Godzone Tour? Okrem ostatnej služby, projekt Godzone každý rok organizuje turné koncertov po Slovensku. Jedná sa o zoskupenie mladých ľudí, ktorí majú túžbu ohlasovať radostné evanjelium Ježiša Krista. Hlavným zameraním projektu Godzone je práve evanjelizácia mladých na Slovensku. Túžbou a víziou služby je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia, ktoré chcú priniesť spôsobom, ktorý zasahuje – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Ak sa videá javia, že ich nie…

Read More

Kresťanská hudba

Kresťanská hudba

Ak sa videá javia, že ich nie je možné prehrať, skúste klávesovú skratku Ctrl + F5 alebo iba F5 pre refresh stránky. Kresťanská hudba od svetových interpertov, slovenských interpretov vrátane prejktu Godzone. Moderné chvály alebo katolícke hymny a chválové piesne. . Elektronická hudba z youtube kanála Cross Nation: Godzone Tour: Lamačské chvály – LCH Live Stream: Vybrané slovenské kresťanské piesne: Nejsi sám – Filip Mana: Mesiánski Židia a ich Žalmy: MercyMe najväčšie hity: Kresťanská kapela…

Read More

Chillout a Lounge hudba

Chillout a Lounge hudba

Chillout a Lounge hudba pre oddych a relax. Chill-out (skrátene chill; písané aj ako chillout alebo chill out) je voľne definovaná forma populárnej hudby, ktorá sa vyznačuje pomalým tempom a pohodovou náladou. Definícia „chill-out hudby“ sa v priebehu desaťročí vyvíjala a vo všeobecnosti sa vzťahuje na všetko, čo možno označiť za moderný typ easy listening. Lounge music je typ ľahko počúvateľnej hudby populárny v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Jej cieľom môže byť navodiť…

Read More

Klasická a moderná inštrumentálna hudba

Klasická a moderná inštrumentálna hudba

Klasická a moderná inštrumentálna hudba pre oddych a relax. Klasická hudba sa vo všeobecnosti vzťahuje na umeleckú hudbu západného sveta, ktorá sa považuje za odlišnú od západnej ľudovej hudby alebo tradícií populárnej hudby. Klasická hudba sa často vyznačuje formálnosťou a zložitosťou hudobnej formy a harmonickej organizácie, najmä s využitím polyfónie. Inštrumentálna skladba je hudba zvyčajne bez vokálov alebo s nevýraznými vokálmi. V komerčnej populárnej hudbe existujú originálne inštrumentálne skladby alebo remixy pôvodných skladieb. autor: Igor…

Read More

Ľudský hriech

Ľudský hriech

Ľudský hriech sprzní viac alebo menej aj ten najušľachtilejší projekt. (porov. Chesterton) Výrok Chestertona, ktorý použil napríklad pri námietke ohľadom problémov a Judášov v Cirkvi. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom, ale aj tvorca webstránky…

Read More

Úryvok z The Chosen: Prečo si ma neuzdravil?

Úryvok z The Chosen: Prečo si ma neuzdravil?

Krátke video, ktoré dáva jednu z možných odpovedí na existenciu utrpenia vo svete. Otázka, ktorá trápi mnohých. Otázka, na ktorú hľadajú uspokojivú odpoveď celé davy. Pri videu si nezabudnite zapnúť titulky. Jeden z najdiskutovanejších momentov 3. série seriálu The Chosen. Malý James (Jakub) verne nasledoval Ježiša napriek svojmu bolestivému postihnutiu. Sám Jakub dostáva moc uzdravovať iných. Vtedy sa rozhorčene pýta: „Prečo som nebol sám uzdravený?“. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal…

Read More

Film: Šanca na prežitie (2010)

Film: Šanca na prežitie (2010)

Film Šanca na prežitie je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Svojský a excentrický doktor zapálený pre vedecký výskum nového lieku a cieľavedomí rodičia, ktorí chcú zachrániť svoje dve deti trpiace ojedinelým genetickým ochorením. Niekedy dosť explozívna kombinácia, inokedy tím, ktorý prekonáva aj nemožné. Dej filmu Ocitáme sa v príbehu trojčlennej rodiny, ktorej dve deti trpia vážnym ochorením. Sú pripútané na vozíček, pretože s ich ochorením je spojená svalová dystrofia, ktorá spôsobuje, že ich prestávajú poslúchať postupne všetky…

Read More

Progresívne Marxistické Slovensko

Progresívne Marxistické Slovensko

O hlúposti značnej časti plebsu svedčí skutočnosť, že marxistické nápady Progresívneho Slovenska sú tolerované. Keby mala táto strana rovnaký stupídny marxistický program, ale zmenila by si len názov na Komunistická strana, až toto by bol rozhodujúci moment, kedy by sa jednoduchším ľuďom začali otvárať oči… autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa…

Read More
1 2 3 4 5 50