Film: Samson (2018)

Film: Samson (2018)

Samson je mladý Hebrej, ktorého si vybral Boh. Samsonovým poslaním je chrániť svoj ľud pred utláčateľskou Filištínskou ríšou. Boh mu pre túto úlohu dáva dar nesmiernej sily. Dej filmu Z rúk zvrhlých Filištíncov zažije mnoho podrazov i osobnú tragédiu. Napriek tomu vytrvá a je oporou tým, ktorí sú mu zverení. Ako príslušník vyvoleného národa dal Bohu tri sľuby. Keď pod vplyvom vlastnej hriešnosti vyzradí Dallile, ktorá ho zvedie, aj svoje posledné tajomstvo, stane sa on…

Read More