Mikuláš – Chlapec, ktorý sa stal svätcom

Mikuláš – Chlapec, ktorý sa stal svätcom

Kreslený príbeh o udalostiach z detstva a dospelosti svätého Mikuláša. Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Pretože bol veľmi horlivý, počas prenasledovania kresťanov ho chytili, mučili a hodili do väzenia. Potom však prišiel cisár Konštantín a jeho Milánsky edikt, vďaka ktorému boli kresťanskí väzni – teda aj sv. Mikuláš – prepustení na slobodu. Vrátil sa do Myry…

Read More