Princ Egyptský / The Prince of Egypt (1998)

Princ Egyptský / The Prince of Egypt (1998)

Princ Egyptský je animovaný film, ktorý sa venuje osobe Mojžiša a vrcholí vyvedením izraelského národa z Egypta. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom, ale aj tvorca webstránky zdravysex.sk zameranej na výchovu k láske, manželstvu a…

Read More