Medžugorie – Posledné volanie

Medžugorie – Posledné volanie

Dokumentárny film o mieste a zjaveniach, bez ktorých by bola Európa a svet celkom inde, než je ešte dnes. Ovocím tohto miesta sú tisíce obrátení. Ježiš, keď sa zjavil sestre Faustíne hovoril, že na konci čias bude čas veľkej milosti. Panna Mária v Medžugorí hovorí, že teraz je čas veľkej milosti. Preto je tu s nami celé desiatky rokov a prihovára sa nám cez vizionárov od roku 1981. Mnohí sa tu vracajú opakovane, aby znova…

Read More