Film: Mária z Nazaretu / Marie de Nazareth (1995)

Film: Mária z Nazaretu / Marie de Nazareth (1995)

Príbeh Márie, Ježišovej matky, ktorá bola jednoduchým galilejským dievčaťom, avšak Boh z nej urobil naslávnejšiu ženu na svete. Tento film je ďalším potvrdením toho, čo predpovedala: “…blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.” Dej filmu Dej filmu sa začína Máriiným životom v Nazarete, zasnúbením sa s Jozefom, zjaveniami anjela Márii i Jozefovi. Príbeh pokračuje odchodom do Betlehema, narodením Ježiša, útekom do Egypta a ich návratom z Egypta. Nasledujú udalosti z pôsobenia už dospelého Ježiša v Izraeli a…

Read More