Rozprávka: Staviteľ Bob

Rozprávka: Staviteľ Bob

Bob je šikovný, obetavý a hlavne má dobré srdce. Jeho stavebné stroje aj dispečerka Týna to dobre vedia, a preto mu vždy pri práci pomáhajú zo všetkých síl. Či už Borko stavia cesty, buduje tunely pre ježkov, alebo zachraňuje. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby…

Read More