Nový slovenský kresťanský animovaný seriál Koraland

Animovaná séria Koraland je sedemdielny seriál, ktorý v sebe nesie evanjelizačné posolstvo a príklady prejavovania lásky v medziľudských vzťahoch. Do príbehov je zakomponovaný každodenný život korálok s Bohom. Slovo Koraland je názov krajiny, kde korálky žijú. Hlavnými hrdinami je rodinka korálok tvorená zásadovým ockom Loiom, rozvážnou maminkou Maty, malou a občas ľútostivou dcérkou Mimou, veselým synom Korim a nevlastnou, ale veľmi praktickou dcérou Aliou. Spolu s korálkami spoznáte nielen ich minulosť, ale aj zážitky a problémy zo súčasnosti. Dozviete sa aké pravidlá sú v živote dôležité alebo akú radosť môže priniesť vernosť Bohu a svojim priateľom.

Aktualizované 10.1.2020 – TV Lux sprístupnila kompletný seriál Koraland na svojom youtube kanáli:

Korálky uháňajú svojim mestom na vznášajúcich sa murfoch a lietajúcich autách waveroch. Ulice sú tvorené pestrofarebnými domčekami a hneď za mestom sú zelené lúky a lesy, kam korálky chodievajú na svoje výlety a kde organizujú rôzne oslavy.

Korálky na murfoch

Hlavnou myšlienkou prvého dielu s názvom Koraland Darček je sebadarovanie, obeta a schopnosť z lásky sa vedieť zriekať aj toho najcennejšieho. Druhý diel nesúci pomenovanie Koraland Výlet ukazuje ako odpustenie a snaha potešiť blízkeho môže aj zlú vec obrátiť na veľké dobro a priniesť radosť  všetkým. Pointou tretej časti Koraland Pravidlo je prekonávanie svojej pohodlnosti z lásky k blížnym.
Štvrtý diel má pomenovanie Koraland Zápas. Hlavnou myšlienkou tu je dôvera v Boha a skutočnosť, že Boh je blízko nás. Jadrom piatej časti s názvom Koraland Alia je zrieknutie sa svojich túžob a plánov, keď stoja v ceste tomu, aby sme urobili šťastnými druhých. Šiesty diel s názvom Koraland Vystúpenie prináša pohľad na problematiku našich nevydarených plánov a zverenia sa do Božej vôle.
Siedma časť nesúca pomenovanie Koraland Murfbal ukazuje, že priateľstvo je viac ako dobrý pocit z víťazstva.

Koraland_Vysielanie

Animovaná séria Koraland sa bude vysielať na TV LUX od Veľkonočnej nedele 21. apríla. Vysielanie začne v nedeľu v čase 18:45, bude pokračovať v pondelok o 19:45, od utorka do piatku o 18:55 a posledný siedmy diel je naplánovaný na sobotu o 19:20.

Informácie a novinky môžete tiež sledovať na Facebookovej stránke seriálu Koraland.