Tretí diel DVD série Hrady srdca Európy

Nový dokumentárny film Hrady srdca Európy III. mapuje pomocou leteckého videa aktuálnu situáciu hradov v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Jedná sa o unikátny umelecký letecký dokumentárny film obsahujúci zábery hradov z rôznej perspektívy. Film obsahuje zábery všetkých hradov, z ktorých zostali viac ako len minimálne zvyšky muriva alebo povrchové nerovnosti. Obsahom filmu sú letecké zábery 31 hradov a neskorších stavieb na základoch niekdajších hradov a ďalšie opevnené stavby. Letecké zábery sú doplnené dobovou hudbou v modernom spracovaní. Niektoré zábery sú obohatené o myšlienky, ktorých autorom je spisovateľ, esejista, novinár a filozof Gilbert Keith Chesterton. K jednotlivým hradom je uvedený popis, ktorý okrem názvu stavby uvádza storočie, kedy vznikla prvá hradná, respektíve opevnená stavba na danom mieste a okres v ktorom sa stavba nachádza. DVD s filmom obsahuje nielen slovenskú, ale aj anglickú verziu. Film ukazuje históriu a krásy Slovenska veľmi zaujímavým a príjemným spôsobom. Nemal by ho prehliadnuť žiaden človek, ktorý má záujem o slovenské dejiny a kultúru. Film Hrady srdca Európy môže poslúžiť k pozitívnej a atraktívnej propagácii krás Slovenska u nás aj v zahraničí.

Viac informácií spolu s objednávacím formulárom na DVD nájdete na tejto webovej adrese: realfantasystudio.com/sk/dvd

Leave a Comment