Princ Egyptský / The Prince of Egypt (1998)

Princ Egyptský je animovaný film, ktorý sa venuje osobe Mojžiša a vrcholí vyvedením izraelského národa z Egypta.

Leave a Comment