Poklad ptačího ostrova (1952)

Trochu socialisticky ladený animovaný film, ktorého podstatou je, že bohatstvo a majetok nie sú dôležité. Práve naopak, honba za peniazmi môže priviesť ľudí do záhuby.

Leave a Comment