O bohatom Zachejovi

Biblický príbeh o Zachejovi, ktorý sa stretáva s Ježišom.

Leave a Comment