Krátke, pekné filmy zo života vo viere

Na stránke netforgod.tv je možné nájsť množstvo poučných a pozoruhodných videí týkajúcich sa života viery v praxi. Stránka patrí katolíckej komunite Chemin Neuf, ktorá je zastúpená na Slovensku spoločenstvom Kána.

Leave a Comment