Kral David

Animované spracovanie biblických udalostí zo života kráľa Dávida.

Leave a Comment