Juan Diego – Posol z Guadalupy

Príbeh o zjavení Panny Márie Indiánovi Juanovi Diegovi v Mexiku v Guadalupe.

Leave a Comment