Hľadá sa Nemo / Finding Nemo (2003)

Príbeh Nema a jeho starostlivého otca, ktorý ho vytrvalo hľadá.

Leave a Comment