Farma zvierat / Animal Farm (1954)

Animovaný film vhodný pre väčšie deti poukazujúci na manipulovateľnosť masami ľudí skrz šikovných ideológov a rétorov.

Leave a Comment