Bol raz jeden život

Séria rozprávok o ľudskom tele a jeho fungovaní je až na pár prešľapov užitočným edukačným prostriedkom.

Leave a Comment